top of page

Το Ταμείο Ανάκαμψης και η δημιουργία θέσεων εργασίας απαιτούν ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο.

Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας απαιτούν ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο.

Η απόλυτα επιτυχημένη διεκδίκηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπόφευκτα δημιουργεί σκέψεις, συχνά και επιφυλάξεις, σε σχέση με την δυνατότητα απορρόφησης των 70 περίπου δις ευρώ, μέσα στην επόμενη περίοδο. Οι επιφυλάξεις αυτές εδράζονται στην διαχρονική αδυναμία της χώρας μας, σε σχέση με τις δυνατότητες σχεδιασμού έργων, ωρίμανσης των απαραίτητων μελετών, αδειοδοτήσεων και προκηρύξεων διαγωνισμών, οι οποίοι συχνά πυκνά οδηγούνται προς επίλυση σε δικαστικές αίθουσες.


Οι προϋπολογισμοί του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ξεπερνούν τα 40 δις ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αγγίζουν τα 32 δις ευρώ. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη, τα στενά χρονικά περιθώρια που προβλέπονται, ειδικότερα σε σχέση με το ΤΑΑ στο οποίο οι πόροι που δεν θα αξιοποιηθούν θα επιστρέφονται, χωρίς την δυνατότητα δημιουργίας «έργων γέφυρας», η Κυβέρνηση υιοθετεί διαδικασίες άμεσης νομοθέτησης και εφαρμογής καινοτόμων διαδικασιών, οι οποίες θα επιτρέψουν στην χώρα μας να μην απωλέσει ούτε ένα ευρώ, από αυτούς τους απαραίτητους ευρωπαϊκούς πόρους.


Στη βάση αυτών των πολιτικών, ψηφίσθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με τίτλο «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις». Πρόκειται για μια ακόμη μεταρρυθμιστική παρέμβαση, στην βάση των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων καινοτομίας, με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, σχετικά με μεγάλα έργα υποδομών.


Παράλληλα με τις γνωστές διαδικασίες προετοιμασίας έργων με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του δημοσίου, η Κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει, την εμπειρία, τη τεχνογνωσία και την ευελιξία του Ιδιωτικού τομέα, για την παραγωγή μεγάλων έργων υποδομής, προκειμένου να επιτύχει την άμεση δρομολόγηση των παρεμβάσεων.


Δημιουργείται ένα εναλλακτικό, καινοτόμο πλαίσιο υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης πρότυπων προτάσεων του ιδιωτικού τομέα. Με το νέο σύστημα υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα. Εν συνεχεία, η αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός ρητής προθεσμίας (90 ημερών), από την ημερομηνία επιβολής της πρότασης. Η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας η οποία, αφού λάβει υπόψη την πρόταση του υπουργού και την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, προχωρά στην έγκριση ή μη της εκάστοτε πρότασης.Επιδιώκεται έτσι να εξαλειφθεί η απουσία επαρκούς ωρίμανσης μεγάλων έργων υποδομής κατά την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κρίσης χρέους αλλά και των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων του Δημοσίου τομέα.


Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, η Κυβέρνηση υιοθετεί διαφανείς διαδικασίες, στη βάση του Εθνικού και Ενωσιακού δικαίου, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα καθυστερήσεων, με την δημιουργία ενός κατάλληλου, ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου. Αξίζει να αναφερθεί ο σεβασμός των Κοινοβουλευτικών διαδικασιών ώσμωσης και διαβούλευσης που τηρεί απαρέγκλιτα η Κυβέρνηση, δεδομένου ότι ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο των νομοτεχνικών βελτιώσεων, οι παρατηρήσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.


Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενισχύονται τα διαθέσιμα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η χώρα μας, στην προσπάθεια αξιοποίησης των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.


Θέμης Χειμάρας, Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ , Εισηγητή του νομοσχεδίου «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».Comments


bottom of page