“Η λύση στην «κρίση της ακρίβειας» περνά μέσα από την Ευρώπη”