Η μετα-covid εποχή επιτάσσει έργα υποδομής στον Πρωτογενή Τομέα και στον Τουρισμό