Βίντεο

Εισηγητής στην Ολομέλεια της Βουλής για τα Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ι 15.06.2022
06:31
Themistoklis Cheimaras

Εισηγητής στην Ολομέλεια της Βουλής για τα Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ι 15.06.2022

Εισήγηση για τα σχέδια νόμων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: 1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής επιστολών συναφθείσας τροποποίησης της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές». 2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών». 3. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση Πρωτοκόλλων σχετικών με την τροποποίηση των άρθρων 50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας». 4. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη ρύθμιση της σιδηροδρομικής διασυνοριακής κυκλοφορίας».
Εισήγηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου για τα νομοσχέδια του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών