Θ. Χειμάρας"Το σπάσιμο της αλυσίδας των χαμένων ευκαιριών"