Στο Λαμία FM1 για τη λειτουργία της εκπαίδευσης, τον εμβολιασμό και την κατάσταση της αγοράς