Ομιλία Θέμη Χειμάρα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές