top of page

"Το νέο ΕΣΠΑ απαιτεί ταχύτητα και οι πολίτες αποτέλεσμα"

Άρθρο του Βουλευτή Φθιώτιδας Θέμη Χειμάρα στην εφημερίδα "ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ" όπως δημοσιεύτηκε το Σάββατο 27.02.2021.

 

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ κάθε περιόδου αποτελεί διαχρονικά μια απαιτητική πρόκληση, στην κατεύθυνση δόμησης μια συνεκτικής αρχιτεκτονικής για την στρατηγική της χώρας μας και των Περιφερειών.

Μια ισχυρή σύνδεση, δηλαδή, μεταξύ των επίκαιρων αναγκών

κάθε περιοχής, με τη διασφάλιση των κατάλληλων και επιθυμητών αποτελεσμάτων.


Η εν λόγω πρόκληση στρατηγικού σχεδιασμού του ΕΣΠΑ έχει εμπλουτιστεί ήδη με περισσότερες δυσκολίες για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, μιας και ο σχεδιασμός είχε εκκινήσει πριν το ξέσπασμα της πανδημίας της νόσου COVID-19 και τώρα αναπροσαρμόζεται, ώστε να λάβει υπόψη και στοχευμένες πολιτικές άμβλυνσης των σχετικών επιπτώσεων.


‘Επικίνδυνη’ αναπτυξιακή παράμετρος, αποτελεί το γεγονός ότι η πανδημία είναι δυστυχώς ακόμα σε εξέλιξη, η σύνθεση και η έκταση των συνεπειών της οποίας, είναι ακόμα άγνωστες μεταβλητές, τόσο στα μακροοικονομικά μεγέθη, όσο και στην καθημερινότητα μας.

Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, σε αυτή την ‘αμήχανη’, αλλά και ιδιαίτερα κρίσιμη αναπτυξιακά και ιστορικά συγκυρία, η χώρα μας υποχρεούται να αναδιαμορφώσει εγκαίρως τους στόχους της, αναλύοντας σε βάθος τις τρέχουσες κοινωνικές αλλαγές που συνεπάγεται η πανδημική κρίση.


Σήμερα, με την εμπειρία που έχει αποκομίσει η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ για 40 συναπτά έτη, αλλά και με την ευθύνη των πολλών χαμένων ευκαιριών να τη βαραίνει, η χώρα μας οφείλει να εισέλθει στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο με τον σωστό σχεδιασμό και την απαραίτητη ευελιξία, να μάθει από τα λάθη της, να αξιοποιήσει την πολύτιμη κεκτημένη εμπειρία, προκειμένου να εξασφαλίσει τη μέγιστη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, χωρίς να αμελεί την απόδοση μόνιμης προστιθέμενης αξίας.


Οι βασικές προτεραιότητες πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ, εστιάζουν ορθά στην ψηφιακή μετάβαση, στην πράσινη οικονομία, στα σύγχρονα δίκτυα και στην ενσωμάτωση καινοτομίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη διεύρυνση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Η προώθηση των ΟΧΕ αποτελεί εκ νέου μια πολύτιμη ευκαιρία αξιοποίησης, ιδίως για τις Περιφέρειες μας, διότι συνιστούν εργαλεία που βασίζονται στην ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση, εμπλέκοντας τις τοπικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες, συνεπώς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση.


Ο παράγοντας του χρονισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Η ρεαλιστική καταγραφή των αναγκών και η σύνθεση της στρατηγικής, θα πρέπει να εξελιχθούν χωρίς καθυστερήσεις, με σωστή παρακολούθηση, δίνοντας πάντα τη δυνατότητα για αναθεώρηση και αναπροσαρμογές, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Πλέον, οι πολίτες έχουν ανάγκη από απτά αποτελέσματα. Μόνιμος γνώμονας θα πρέπει να είναι η βελτίωση της διαβίωσης τους.

Ως εκ τούτου, η απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων αναδεικνύεται ως η επόμενη μεγάλη πρόκληση, την οποία η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποδοτικά.

Μόνο που αυτή τη φορά, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, δεν υπάρχει χώρος για λάθη, αναβολές και παραλείψεις.

Η επιτυχία πρέπει να είναι μονόδρομος.Comments


bottom of page