Συνέντευξη στα Μεσημβρινά Γεγονότα του Star Κεντρικής Ελλάδας | 7.10.2021