"Το 2021 θα πρέπει να είναι μια χρονιά επανέναρξης, ανάκαμψης και γρήγορων ταχυτήτων."