Θ. Χειμάρας: "Τα Λουτρά Υπάτης να αναβαθμιστούν και όχι να αμαυρώνονται από τέτοιες καταστάσεις."