Συντονισμός & επίσπευση ενεργειών για τα προβλήματα από τον Ιανό που παραμένουν