Συνάντηση Χειμάρα – Μπαγινέτα για τη 2η προκήρυξη του CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης και το νέο ΕΣΠΑ

Το αίτημα για εξαίρεση της Περιοχής CLLD/LEADER Παρνασσού – Οίτης και της ΟΤΔ ΟΑΣΕ, από την απορριπτική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μετέφερε ο Βουλευτής Φθιώτιδας Θέμης Χειμάρας, στο Γ. Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, κατά τη διάρκεια της σημερινής τους συνάντησης.

Ο Βουλευτής ζήτησε 2η προκήρυξη του προγράμματος, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε μικρές αγροτικές περιοχές να αξιοποιήσουν και τα αδιάθετα ποσά του CLLD/LEADER, λαμβάνοντας από τον κ. Μπαγινέτα, τη δέσμευση για θετική απάντηση στο αίτημα, το οποίο είχε εκφράσει και η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας και Προέδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Παρνασσός-Οίτη κ. Αθανασία Στιβακτή, με γραπτή επιστολή της προς το Υπουργείο.

Η συζήτηση επεκτάθηκε, επιπλέον, και στη δυνατότητα για ένταξη νέων μελετών στο τρέχον ΕΣΠΑ, με στόχο αυτές να υλοποιηθούν από τις αρχές του 2021, οπότε και θα ξεκινήσει η εμπροσθοβαρής απορρόφηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Όπως επισήμανε, είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να ενταχθούν και να ωριμάσουν μελέτες για έργα υποδομής όπως είναι οι λιμνοδεξαμενές, οι ταμιευτήρες, τα μικρά φράγματα και τα κλειστά αρδευτικά δίκτυα, καθώς και ολοκληρωθούν οι αναδασμοί.

Στόχος όλων αυτών είναι, όπως συμφώνησε και ο κ. Μπαγινέτας, η σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και η