"Στόχος μας είναι να διατεθούν έως 16 δις € στην ελληνική επιχειρηματικότητα μέχρι τέλος του έτους"

Ο Θέμης Χειμάρας μιλά για την πορεία της οικονομίας, την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και το κλίμα που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο, στο Ρ/Σ Κανάλι Ένα 90,4 FM.

▶️ Οι ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων για ρευστότητα είναι μεγάλες, γι΄ αυτό και η Κυβέρνηση επεκτείνει διαρκώς το φάσμα των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να στηρίξουν τον ελεύθερο επαγγελματία αλλά και τον εργαζόμενο.