Στον Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης ο Θέμης Χειμάρας για τις ελιές Καλαμών και την έκτακτη ενίσχυση