Στον προϊστάμενο του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Λαμίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία