"Στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, για να δώσουμε ξανά ώθηση στην τοπική οικονομία"