Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμερα, ο Θέμης Χειμάρας