Στα Παραπολιτικά για τη διαχείριση της πανδημίας και την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας