Προτεραιότητα μας η διαρκής στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω.