Θέμης Χειμάρας: Προς επίλυση το ζήτημα της συνδεδεμένης βάμβακος για την περιοχή της Λαμίας