Πρέπει επιταχύνουμε την προσπάθεια και να περάσουμε από τη θεωρία και τις αναλύσεις, στις πράξεις