"Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το νομοθετικό μας έργο συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς."