Πάνω από 400 εκατ. το νέο ΕΣΠΑ για τη Στερεά, χωρίς περικοπές το νέο ΠΑΑ