Ομιλία Θέμη Χειμάρα επί του ΝΣ για τις συναθροίσεις | 2020.07.08