Θέμης Χειμάρας: "Οι αδικίες του Στόχου 2, ανήκουν στο παρελθόν!"