Ο Θέμης Χειμάρας στα "ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ"

Συνέντευξη στη Θεοφανία Μίγκου που φιλοξενούν σήμερα, Σάββατο10 Απριλί