Θ. Χειμάρας: "Ο στόχος είναι ένας: η Φθιώτιδα να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο Ευρωπαϊκό πόρο."