Λύση στο πρόβλημα των ενισχύσεων που δεν καταβλήθηκαν σε παραγωγούς, λόγω κύρωσης των δασικών χαρτών