Καλύτερες ταχύτητες από τις Τράπεζες, λιγότερη γραφειοκρατία και επιχορηγήσεις ζητά ο Θέμης Χειμάρας