"Η Κυβέρνηση δίνει κίνητρο σε όσους προσπαθούν να κάνουν το επαγγελματικό τους ξεκίνημα."