"Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι λύση ανάγκης. Είναι συνειδητή επιλογή."