Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να μετασχηματίσει το παραγωγικό της μοντέλο