Ο Θέμης Χειμάρας για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"


Ο Βουλευτής Φθιώτιδας τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής & Εμπορίου και της Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πριν αυτό υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Στη εκτεταμένη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναλύθηκαν οι παράμετροι και τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό καθώς και οι προοπτικές, που δημιουργεί το σημαντικό αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χώρα μας.


Μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής από το βήμα της Βουλής υπογράμμισε πως:

"Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», έχει δομηθεί στη σωστή κατεύθυνση.

Έχουμε στη διάθεσή μας έναν προϋπολογισμό που μπορεί με την μόχλευση πόρων να φτάσει τα 57 δις €, με δυνατότητες να δημιουργηθούν έως 200.000 θέσεις εργασίας και να αυξηθεί σημαν