Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, οι κόποι και οι θυσίες όλων να ανταμειφθούν στο ακέραιο!