"Έχουμε έναν χειμώνα που πρέπει πολλά να γίνουν για τους αγρότες μας"