Επίσκεψη Θέμη Χειμάρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας