"Ενωμένοι πάντα θα πετυχαίνουμε ακόμα και όσα μοιάζουν ακατόρθωτα."