Δελτίο τύπου Θ. Χειμάρα αναφορικά με την αξιοποίηση των Θερμοπυλών.