Απέναντι στις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η πανδημία, μαθαίνουμε να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα