Τοποθέτηση Θέμη Χειμάρα στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας - Γεωθερμικό πεδίο (14/11/2019)