Τοποθέτηση Θέμη Χειμάρα στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας (28/08/2019)