Τοποθέτηση Θέμη Χειμάρα στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα την Κλιματική Αλλαγή