Ομιλία Θέμη Χειμάρα για το νομοσχέδιο σχετικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση