Ομιλία Θέμη Χειμάρα για το νομοσχέδιο σχετικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση


 
 

Είναι χρέος μας να εμποδίσουμε τη “διαφυγή μυαλών”, όχι μόνο από τις μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό, αλλά και από την Περιφέρεια προς τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα. Είναι χρέος μας να μεριμνούμε για την Ανώτατη Εκπαίδευση, σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Ειδικά όταν αυτές διαθέτουν τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και ικανό ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι η Φθιώτιδα και η Στερεά Ελλάδα. Και το χρέος μας θα το υπηρετήσουμε στο ακέραιο.