Ομιλία Θέμη Χειμάρα για την Αναθεώρηση του Συντάγματος


 
 

Απέναντι στον ποινικό νόμο όλοι είναι ίσοι, χωρίς καμία διάκριση. Σε μια σύγχρονη κοινωνία δε μπορεί το Σύνταγμα να αντιμετωπίζει προνομιακά Πρωθυπουργούς, Υπουργούς και Υφυπουργούς. Σήμερα δίνουμε τέλος στις διακρίσεις. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Η τοποθέτησή μου στην συνεδρίαση της ολομέλειας, για την αναθεώρηση του άρθρου 86 "Περί ευθύνης Υπουργών".