"Να μεριμνήσουμε ώστε όλοι οι κάτοικοι της περιφέρειας να έχουν πρόσβαση στην τοπική ενημέρωση"