Ερώτηση Θέμη Χειμάρα στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας (12/12/2019)