"Ανάγουμε το ΥΠΕΞ σε φορέα αποτελεσματικής προώθησης των οικονομικών συμφερόντων της χώρας μας."Στη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας», τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Φθιώτιδας Θέμης Χειμάρας.


Ενδεικτική της ομιλίας του, είναι η δήλωσή του στην οποία αναφέρει:

«Το νομοθέτημα που συζητάμε σήμερα, μετεξελίσσει τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ενισχύει την αποτελεσματικότητά του, σε ζητήματα προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων και προβολής της διεθνούς εικόνας της Ελλάδος και του Ελληνισμού.

Ανάγουμε το ΥΠΕΞ σε φορέα αποτελεσματικής προώθησης των οικονομικών συμφερόντων της χώρας μ