Τηλεδιάσκεψη για το νέο ΕΣΠΑ 21-27 με τον Υφυπουργό Γ.Τσακίρη και τους Προέδρους ΕΒΕ Στερεάς Ελλάδας