Τέλος στην ταλαιπωρία και τις χαμένες ενισχύσεις του ΟΣΔΕ 2019 για αγρότες στην περιοχή της Ελάτειας